Jdi na obsah Jdi na menu
 


(6)

14. 3. 2008
 

 Konference Metodologická paradigmata pedagogiky volného času je čtvrtou pravidelnou konferencí Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času. První ročník byl zaměřen na definování oboru, druhý a třetí na porovnávání studijních plánů mezi jednotlivými univerzitami a definování společného oborového základu. Čtvrtý ročník konference je zaměřen na porovnávání teoretických východisek metodické přípravy studentů. Zkušenosti z předchozích ročníků naznačují, že pedagogika volného času může být uchopena z několika značně rozdílných hledisek: zatímco na některých školách se upřednostňuje tradiční přístup orientovaný na metodiku zájmových činností, jinde se do popředí dostávají přístupy zážitkové pedagogiky, dramatické výchovy, globální výchovy či animace.


Pro další rozvoj spolupráce v oblasti přípravy volnočasových pedagogů se zdá být nezbytné tato východiska porovnat a vyhodnotit jak jejich přednosti a nevýhody, tak možné přesahy a příležitosti pro společné vědecko-výzkumné projekty a studentské práce.